Home » Inspirocin

Inspirocin

Paddenstoelen en truffels worden al eeuwenlang gebruikt voor diverse doeleinden. De stof psilocybine is het werkzame bestanddeel en is in een bepaalde hogere dosering hallucinogeen. Al in de 16 de eeuw worden lage doses psilocybine medisch gebruikt en er werd beweerd dat dit heilzaam werkt bij koorts en reuma. In de farmacologie wordt een lage doses micro-dosering genoemd, een proces dat wordt gebruikt bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. 

Psychedelica

De groep waartoe de hallucinogene stof psilocybine behoort is de psychedelica, of wel geestverruimende middelen. Bij normaal gebruik worden de zintuigelijke waarnemingen vervormd. Je ziet dingen die er niet zijn, zie je vervormen en de geluiden die je zou moeten zien kun je horen terwijl je kleuren kunt voelen. 

De inspirerende werking met behulp van microdosering

Niet iedereen heeft de behoefte aan dergelijke geestverruimende ervaringen maar zien wel de baten van het gebruik van psychedelica. Daarom is microdosering de oplossing, een dusdanig kleine hoeveelheid van een psychedelische substantie, waarbij geen psychedelische effecten merkbaar zijn. Er is voldoende werkzame stof toegediend om bepaalde processen in het menselijk lichaam te activeren die leiden tot inspireren en nieuwe inzichten. Juist die inspiratie laat je kijken vanuit een ander perspectief, maakt verbanden zichtbaar en dragen zodoende bij aan het verwerken van informatie, het maken van keuzes en het oplossen van problemen.  

Uiteindelijk resulteert de inspiratie in gedrevenheid, motivatie, herkennen van  kansen, stimuleert om te leren, te ontdekken en te ontplooien.