Home » Inspirocin » Wat doet Inspirocin

Wat doet Inspirocin

De naam Inspirocin is een samentrekking van  de woorden inspiratie en psilocybine. Inspirocin is een natuurlijk  product ter micro dosering van de stof(fen) psiloc(yb)ine en bedoelt als  voedingssupplement ter verhoging van het natuurlijke serotonine  gehalte.

Met andere woorden inspirocin zorgt voor meer inspiratie, om door  middel van toediening van een zeer kleine hoeveelheid van de werkzame  stof psilocybine, het natuurlijke serotoninegehalte te verhogen. (lees meer over serotonine)

De meest gerapporteerde effecten van het microdoseren van psilocine  en psilocybine met deze truffels zijn onder anderen, maar niet uitsluitend, verbetering van:

Motorische vaardigheden

  (Intelligentie)

  Informatieverwerking

  Planningsvaardigheden

  Stemming

  Geheugen

  Leervermogen

  Focus

  Aandacht en concentratie

  Probleemoplossend vermogen

  Emotieregulatie

  Creativiteit

Alhoewel de algemene aanname dat de effecten zoals een verhoogd  creatief vermogen het direct gevolg zijn van micro doseren, is er nog  geen onomstotelijk wetenschappelijk bewijs geleverd, dat daadwerkelijk  zo is. Het is echter wel aangetoond dat door het micro doseren van  psilocybine, er op neuro chemisch gebied processen plaatsvinden, waarvan  voornoemde effecten een gevolg zijn, van complexe neurochemische  processen, die wel het directe gevolg zijn van het gebruik van  psilocybine.